CVR: 40475303

Foreningen

Hva nu hvis du ikke er forkert?

… men bare aldrig er blevet mødt? Vi vil gerne møde dig!

Barndommen er af og til ikke for børn. Men dét, der er værre end værst er ikke overgreb, vold eller skæld ud. Værst er at blive overladt til sig selv, uden relationer til andet end angsten. Mennesket er det væsen, som har mest brug for relation og omsorg. At lades alene er det største overgreb af dem alle.

Foreningens formål er at sikre sårede eller forladte unge og voksnes trygge rammer til at udtrykke og bearbejde følelsen af at være forkert og årsagerne hertil. Foreningen formål er endvidere at arbejde aktivt for at afstigmatisere psykiske lidelser og derigennem en forståelse for, at udsatte eller sårede børn og voksnes adfærd er reaktionen på summen af deres oplevelser og et udtryk for en manglende tilknytning til omverdenen. 

Ved hjælp af afprøvede, affektive og effektive metoder kan en rådgiver forandre det udsyn et ungt menneske har, så alt ikke længere ses gennem angst og selvhad, men gennem muligheder og tillid. At forstå dysfunktioners system – at et ungt menneske, ikke er forkert, men bare har været offer for sine forældres nedarvede smerte –, og opdage, at de narrativer man har fået, som definerer ens gang på jord, kan ændres, er den største gave man kan give et ulykkeligt og forladt menneske. Det giver mennesket ny og forstærket agens, så det kan tage skridt i retning af et liv, hvor selvhad og begrænsninger ikke er centrum, men i stedet erstattes af håb og tillid. 

Formålet søges opfyldt ved at etablere et uddannet rådgiverkorps, som skal rådgive og coache målgruppen i arbejdet med at skabe tilknytning. Det er hensigten, at erhvervsrådgivere, med deres erfaringer fra det private erhvervsliv, skal bevise overfor de rådsøgende, at livet kan være anderledes, at der findes noget frugtbart og ærefuldt, at alle kan have et formål og betyde noget; at verden stadig kan nå at blive smuk.

Vi hører meget gerne fra dig på kontakt@hvadnuhvis.dk

CVR: 40475303